Polityka Prywatności

Drogi Użytkowniku!

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników (dalej „Użytkowników”) witryny działającej pod adresem www.beverpack.pl (dalej „Strona internetowa”). Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą Stronę internetową. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Firma „Brzeski” Bogusław Brzeski z siedzibą w Leżajsku przy ul. Sandomierska 26a, 37-300 Leżajsk, numer NIP: 8161102939.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie w formularzu Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Strony internetowej i świadczeniem usług w nim oferowanych (dalej „Usługi”). W zależności od tego, na co się zdecydujesz lub wyrazisz zgodę, może to być:

 1. Przesyłanie newslettera lub informacji handlowych drogą telefoniczną – szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowią integralne zapisy niniejszej Polityki.
 2. Prowadzenie korespondencji – w sprawach zgłaszanych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane kontaktowe służą do nawiązania korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przygotowywania ofert oraz marketingu bezpośredniego – szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik numer 1 do niniejszej Polityki.

Reklama banerowa. Dane pozyskane podczas wizyty użytkownika wykorzystywane są również w celu wyświetlania tzw. reklamy banerowej. Reklamy banerowe to treści graficzne przekierowujące do stron firm trzecich. Reklama ta wykorzystuje głównie pliki cookie (ciasteczka) lub piksele. Celem naszej firmy jest opracowanie oferty reklamowej atrakcyjnej i przydatnej użytkownikom, zatem w ramach reklamy banerowej użytkownik może zobaczyć głównie produkty przeglądane na naszej stronie ostatnio lub produkty podobne do wcześniej oglądanych (tzw. retargeting). W ramach reklamy banerowej wykorzystywane są tylko i wyłącznie dane pseudonimizowane, bezpośrednie informacje o użytkowniku (tj. np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie.

Bez Twojej zgody celem przetwarzania danych może być:

 1. Zapewnienie prawidłowego działania Strony serwisu i dostosowanie go do potrzeb osób odwiedzających. W tym celu w logach serwera gromadzone są zapytania skierowane do serwera (m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi serwera stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną serwisu i do tworzenia statystyk i oceny użyteczności Strony serwisu oraz jej optymalizacji. Korzystanie ze Strony związane jest z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym Strona jest przechowywana. Każde z zapytań skierowanych do serwera zapisane zostanie w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisywane w logach serwera nie są kojarzone z osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez naszą firmę w celu identyfikacji osób odwiedzających Stronę. Logi serwera stanowią jedynie materiał wspomagający administrowanie Stroną, a ich zawartość ujawniana jest jedynie osobom upoważnionymi do administrowania serwerem. Pozyskane dane służą naszej firmie także do tworzenia statystyk, które wykorzystywane są do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji.

Podstawa przetwarzania danych:

 1. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na potrzebie prowadzenia korespondencji w sprawach zainicjowanych przez Użytkowników naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 2. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Motywem (47) RODO]

Podanie danych:

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do realizacji zapytania z formularza kontaktowego.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. Minie czas dozwolonego przechowywania danych użytkownika strony internetowej określony w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 2. Minie czas przewidziany przepisami kodeksu cywilnego na kierowanie przez Użytkowników roszczeń w związku z funkcjonowaniem naszej strony internetowej – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:

 1. dostępu do Twoich danych osobowych
 2. ich sprostowania
 3. usunięcia lub
 4. ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

 1. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 2. żądania przeniesienia danych do innego administratora

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA – COOKIES

Polityka plików „cookies”

Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest Firma „Brzeski” Bogusław Brzeski (zwanych dalej: „stroną internetową”).

1. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” rozumie się dane informatyczne, tj. w szczególności pliki w formacie tekstowym, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, tablet etc.), przesyłane przez stronę internetową. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika skonfigurowanym przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” co do zasady zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych poniżej w punkcie 3 i 4. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

3. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do:

 1. rezygnacji z profilowanych reklam,
 2. języka,
 3. przeglądarki,
 4. ustawień wybranych elementów strony internetowej,

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” pełnią funkcję dodatkowej warstwy zabezpieczeń i wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. poprzez uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, skonsolidowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Jednocześnie przewiduje się wyjątkową możliwość incydentalnej, personalnej identyfikacji użytkownika którego zachowania zawierają znamiona czynów zabronionych. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych, np. poprzez badanie ruchu i występowanie anomalii typu rozproszonej odmowy usługi (tzw. ataki DDoS). Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

4. Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas wskazany w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Wyróżnić można szczegółowy podział plików „cookies”, ze względu na:

A. niezbędność do realizacji usługi

Niezbędne – są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Funkcjonalne – są ważne dla działania strony internetowej:

 1. służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika,
 2. służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie.

B. Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika

Cookies sesyjne – „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.

Cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności (zależy od ustawień właściciela strony internetowej).

C. Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies”

Cookies własne – cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Firma „Brzeski” Bogusław Brzeski

Cookies zewnętrzne – cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Firma „Brzeski” Bogusław Brzeski

D. Ze względu na cel jakiemu służą

Konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

Uwierzytelnianie – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

Stan sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

Procesy – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.

Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi.

Analizy i badania, audyt oglądalności – umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika

Nieszkodliwe – Obejmuje „cookies”: 1) niezbędne do poprawnego działania strony internetowej, 2) potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika

Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika.

F. Usuwanie plików „cookies”

Uprawnienie Firma „Brzeski” Bogusław Brzeski do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych. Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez Firma „Brzeski” Bogusław Brzeski. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania:

 1. Chrome
 2. Edge
 3. Opera
 4. Internet Explorer
 5. Safari
 6. Firefox

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików „cookies”. Proces aktualizacji może potrwać do 72 godzin. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Jeżeli powyższe informacje nie wyczerpują dla Państwa tematyki stosowanych „cookies” gorąco zachęcamy do zapoznania się dodatkowo ze stroną: wszystkoociasteczkach.pl
która w sposób syntetyczny opisuje cały proces gromadzenia w/w danych.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 1. Administrator strony internetowej.
 2. Hostingodawca i administrator serwera.
 3. Podmioty realizujące bieżącą obsługę Strony internetowej.
 4. Korzystamy z różnorodnych profesjonalnych narzędzi, między innymi:
  a. Google Analytics oraz pliki cookie: Korzystamy z Google Analytics – będącego narzędziem do analizy statystyk serwisów www, opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc. w USA gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie ilości wizyt, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile zgodne jest to z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności uzyskać można na stronie lub na stronie Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Użytkownik może też zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na stronie:
  b. Google AdWords: na Stronie wykorzystywana jest również bezpłatna funkcja śledzenia konwersji, dostępna w Google AdWords. Google dba w tym zakresie o ochronę danych klientów i użytkowników. Google umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie, za każdym razem kiedy użytkownik kliknie w reklamę plik cookie po 50 miesiącach wygasa. Technologia ta pozwala na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing służy do wyświetlania reklam Strony użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na tę usługę, może odmówić zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje też możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Więcej informacji na temat reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz informacje na temat rezygnacji z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej można uzyskać na stronie: youronlinechoices.eu

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: kontakt@beverpack.pl

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

Klauzula Informacyjna

Formularz kontaktowy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa przetwarzanych danych osobowych jest Firma „Brzeski” Bogusław Brzeski, ul. Sandomierska 26a, 37-300 Leżajsk, NIP: 8161102939.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych z uwagi na brak ciążącego na nim prawnego obowiązku, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się drogą telefoniczną pod numerem: + 48 509 539 899, mailowo pod adres: kontakt@beverpack.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane uzyskujemy w następujący sposób:
  a) kontaktu z Administratorem – telefonicznym bądź mailowym,
  b) bezpośrednio podczas wypełnienia oraz wysłania formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie,
  c) podczas wysyłania przez Państwa wiadomości.
 4. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) w celu prowadzenia z Państwem korespondencji, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są:
  a) prawnie uzasadnione interesy Administratora.
 6. Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom i organom których uprawnienia do takiego udostępnienia wynikają z przepisów prawa.
 7. Administrator nie planuje udostępniać Państwa danych do Państw trzecich znajdujących się poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Posiada Pan/Pani możliwość uzyskania kopii danych jak lub uzyskania informacji o miejscu udostępnienia danych.
 9. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 10. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest to konieczny warunek do odpowiedzi na Państwa formularz kontaktowy.
 12. Państwa dane osobowe podane w celu prowadzeni korespondencji nie będą podlegać procesom zautomatyzowanym i nie będą profilowane.